BƯỚC VÀO CỘNG ĐỒNG SỐNG XANH TOÀN DIỆN

Hoạt động chính của Chữa lành từ Thiên nhiên

Workshop

Đưa trí tuệ cổ xưa và tri thức khoa học hiện đại về sống xanh tới cộng đồng

Chuyển dịch

Hành trình truyền cảm hứng từ du lịch chữa lành tới bảo vệ thiên nhiên

Đào tạo

Chia sẻ từ nhóm chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động

Thử thách

Hoạt động cộng đồng thú vị lan tỏa với nhiều ý tưởng sáng tạo

ĐỂ THIÊN NHIÊN CHỮA LÀNH MỌI NỖI ĐAU TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN ĐẠI

Ô nhiễm nội tại

Sức khỏe thể chất, tâm lý

Ô nhiễm xã hội

Gia đình, công sở, bạn bè

Ô nhiễm môi trường

Không khí, nước, đất, thực phẩm

Mẹ

Từ ban đầu, Mẹ Thiên nhiên đã sinh ra con người, luôn sẵn sàng cung cấp một cách hào phóng và yêu thương tất cả những gì con người cần cho hoạt động sống...

Kinh tế tuần hoàn

Là cảm ơn thiên nhiên bằng hành động cụ thể: trồng cây xanh, sử dụng đồ tái chế...

XEM CUỒNG

NHÌN THẤU

TOP